สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Citation
ภัทร ไวยรัชพานิช (2014). สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3314.
View online Resources
Collections