การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม

Citation
วิลาสินี สงวนวงษ์ (2014). การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3317.
View online Resources
Collections