กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม

Citation
ปัญญรัตน์ วันทอง (2015). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3495.
View online Resources
Collections