กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

Citation
ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2014). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3507.
View online Resources
Collections