คลังข้อมูล คลังปัญญา

เรารักอาเซียน : อินโด-แปซิฟิกและอาเซียน

เรารักอาเซียน : อินโด-แปซิฟิกและอาเซียน

แสดงระเบียนรายการแบบย่อ

dc.date.accessioned 2018-02-20T10:09:22Z
dc.date.available 2018-02-20T10:09:22Z
dc.date.issued 2018-02-20
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3598
dc.description.abstract เรารักอาเซียน : อินโด-แปซิฟิกและอาเซียน th
dc.format.extent 1 th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กรุงเทพธุรกิจ th
dc.rights ผลงานนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร th
dc.title เรารักอาเซียน : อินโด-แปซิฟิกและอาเซียน th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre กฤตภาค th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. กลุ่มงานจดหมายเหตุ th


แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (content)

รายการข้อมูลนี้ปรากฎอยู่ในกลุ่มข้อมูลดังนี้

แสดงระเบียนรายการแบบย่อ

ค้นหาใน คลังปัญญา


เรียกดูข้อมูล

Language