กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  อุดหนุนทางด้านผู้บริโภค(1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-18)

  มาตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนนั้น สามารถดำเนินการได้ทั้งทางด้านผู้ผลิตและทางด้านผู้บริโภค และจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือเป้าหมายของการดำเนินมาตรการด้วย
 • Thumbnail

  นิด้าแนะหั่นภาษีดึงตั้งสนง.ใหญ่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-18)

  ปัจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนนี้อยู่ที่อัตรา 15-17% ซึ่งหากประเทศไทยกำหนดอัตราภาษีในส่วนนี้ให้อยู่ในอัตรา 12% จะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท จากการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนประมาณ 1 แสนบริษัท
 • Thumbnail

  'กูรู'แตะเบรกการเมือง เตือนประชานิยมให้ถูกจุด 

  ทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์ (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-18)

  เพื่อเป็นการวิพากษ์แนวนโยบายการใช้เงินของพรรคการเมืองทั้งหมด "ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์"ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาล เพื่ออรรถาธิบายความว่า ทิศทางของประเทศไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร? ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด กับแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจและการใช้เงินของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศจะได้อะไรจากนโยบายเหล่านี้
 • Thumbnail

  เมื่อรัฐบาลใช้ระบบจดจำใบหน้ากับประชาชน(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-13)

  ในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมาก ยิ่งถ้าติดตามข่าวจะยิ่งเห็นว่ามันถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในเวดวงต่างๆ มากมายทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือแม้ใตในภาคการศึกษา
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจนวัตกรรม เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-11)

  จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของประเทศไทยมีนโยบายผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจไปสู่ Digital Economy นับเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งรายได้จากประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  รศ.กร.จิรประภา อัครบวร เจ้าของ ๑๐๐ สูตร(ไม่)ลับพัฒนาคน "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน' 

  ปาริชาติ ประคองจิตร์ (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-10)

  รศ.ดร.จิรประภาเขียนหนังสือแบบอ่านง่ายและนำมาปฏิบัติได้จริง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการเขียนหนังสือแบบไม่หมกเม็ด"รัฐบาลพูดถึงมุมมองในการพัฒนาคนมาอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องคือการถึงศักยภาพของคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัด ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถ เพียงแต่เขารู้ตัวหรือไม่ว่าเขาเก่งเรื่องอะไรและมีจุดอ่อนเรื่องอะไร จะได้สร้างศักยภาพในจุดแข็งเหล่านั้น เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพไปด้วยกัน
 • Thumbnail

  ซัมซุงกับสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นแรก(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-06)

  รูปลักษณ์ภายนอกของซัมซุงกาแล็คซี่โฟลด์คล้ายกับเราเอาสมาร์ทโฟนสองเครื่องมาวางประกบกัน สามารถพับเก็บให้เล็กเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนปกติก็ได้ หรือจะกางให้กลายเป็นจอใหญ่ๆ เหมือแท็บเล็ตก็ได้
 • Thumbnail

  คนไทยกับการ'ปักธง'ทางความคิด 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-04)

  คนไทยชอบปักธง คนไทยปักธงเก่ง คำว่า"ปักธง"นั้น ผู้เขียนให้นิยามว่าเป็นการคิดที่ตัดสินผลลัพธ์ไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ความคิดฝังหัว ผลประโยชน์ หรือความเชื่อตามกันมาก็ตาม
 • Thumbnail

  นิด้าตั้ง"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง"มุ่งสืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2019-03-01)

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล จนนำไปสู่ความเจริญของประเทศ และก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีความคิดและจิตสำนึกแห่งความพอเพียง
 • Thumbnail

  NIDA จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ชี้สื่อทุกแขนง และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศปรับกลยุทธ์ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ สู้ศึกธุรกิจยุค 5G ก่อนถึงทางตัน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-14)

  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยข้อมูลในการประชุมว่า ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว และในด้านของสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี พยายามหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาจารย์และบุคลากรต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ
 • Thumbnail

  นิด้าเชื่อมแพลตฟอร์ม ปั้น SMEs สเกลอัพสู่ยุค 4.0 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-02-27)

  กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี(SMEs) ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ เพราะมีสัดส่วนจำนวนกลุ่มธุรกิจกว่า 90% ทว่าเอสเอ็มอีไทยเติบโตมาจากจุดแข็งที่แตกต่างกัน แต่มีจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกัน คือการบริหารจัดการบูรณาการเชื่อมต่อพลวัฒน์การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
 • Thumbnail

  ซัมซุงกับสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นแรก(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-02-27)

  งาน Sumsung Galaxy UNPACKED 2019 จัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้มากก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของซัมซุงกาแล็คซี่โฟลด์ สมาร์ทโฟนจอพับได้ซึ่งถือเป็นตัวแรกของค่ายซัมซุง
 • Thumbnail

  นิด้า...จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 "Transforming Business to the Future" การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจสู่อนาคต 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-02-22)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 1-2 มีนาคม ภายใต้หัวข้อ "Transforming Business to the Future" โดยรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศมาร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Thumbnail

  เจาะนโยบายร้อน ทั้งฝ่ายการเมือง-ทหาร ลิดรอนอำนาจประชาชน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-02-21)

  รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่กำลังรณรงค์หาเสียงอยู่ขณะนี้
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจกับการเลือกตั้ง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-02-18)

  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ประเด็นทางเศรษฐกิจมักจะถูกหยิกยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงกับการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเสมอ เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญของคนในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ก็มักจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเสมอ
 • Thumbnail

  คิดสูตรอาหารด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-02-20)

  ทีมนักวิจัยจากบริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ของเครื่อง ทำการเรียนรู้จากข้อมูลเก่า ๆ อาทิส่วนผสมของอาหาร สูตรอาหารแบบเดิม หลังจากระบบของการเรียนรู้ของเครื่องทำการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้มากพอ ระบบก็จะสามารถออกแบบสร้างสูตรรสชาติอาหารใหม่ ๆ ออกมาได้เอง
 • Thumbnail

  เรียนรู้พฤติกรรมของน้องหมาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-02-13)

  ในงานวิจัยนี้นอกจากจะมีกล้องติดตั้งไว้บริเวณหัวของน้องหมาเพื่อบันทึกภาพต่างๆ จากมุมมองเดียวกันกับที่น้องหมาเห็นแล้ว ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไว้ตามข้อต่อต่างๆ ของน้องหมา ซึ่งนักวิจัยผู้นำเสนอระบบนี้เรียกข้อมูลจากกล้องและจากเซ็นเซอร์ทุกตัวที่เก็บมาผสมรวมกันนี้ว่าชุดข้อมูล DECADE (Dataset of Ego-Centric Actions in a Dog Environment)
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ 'ฝุ่น PM2.5' 

  พิริยะ ผลพิรุฬ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-02-11)

  คนไทยในเมืองใหญ่กำลังประสบกับปัญหาจากฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีมากกว่าค่ามาตรฐานอันส่งผลต่อปัญหาทางเดินหายใจ กระแสเลือด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคเรื้อรังและลุกลามไปถึงโรคมะเร็งปอด นอดจากมิติด้านวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายถึงปรากฏการณ์ของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 นี้แล้ว เรายังสามารถใช้หลักการฝุ่นทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายปัญหาของฝุ่นละออง PM2.5 นี้ได้หลากหลายมิติ
 • Thumbnail

  ขุมทรัพย์'ข้อมูลเปิดภาครัฐ'กับปัญหาความยุติธรรม 

  ทีมข่าวรายงานพิเศษ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-02-07)

  ช่วงนี้คนไทยมักได้ยินหน่วยงานต่าง ๆ พูดถึงกระแสของ "บิ๊กดาต้า" หรือการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะนำใช้ประโยขน์ในด้านธุรกิจ ด้านวิเคราะห์การตลาด ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารงานราชการต่าง ๆ เพื่อนำทางให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ดิจิทัล 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ
 • View more