Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  นักวิชาการชำแหละการเมืองหลังเลือกตั้ง'อ.ปริญญา'ซัดเปรี้ยงถอยหลังไป 40 ปี 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-29)

  นักวิชาการชำแหละข้อดี-ข้อเสียหลังเลือกตั้ง ชี้กลไกรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรอยด่างที่ส่งทอดมาสู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อ.ปริญญา ชี้ว่าการเมืองไทยไทยถอยหลัง 40 ปี เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี 2521 และแย่กว่าฉบับปี 2511 จนไม่ติดอันดับประชาธิปไตย
 • type-icon

  นิด้าจับมือ บ.SIAM ICO เปิดหลักสูตร blockchain Enterprise Transformation 

  Unknown author (บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม, 2019-06-28)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจหรือสนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ
 • type-icon

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-26)

  อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาออกมาใช้มาตรการกดดันจีน คือ เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการมีข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ในมือถื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในแง่ของการนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดล้ำได้
 • type-icon

  เศรษฐศาสตร์การระดมทุนของวัดไทย 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2019-06-25)

  วัดถูกจัดให้เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรประเภทหนึ่งที่สำคัญในบริบทของประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงผลกำไรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่า การบริจาคหรือการทำบุญทางศาสนาจากภาคบุคคลหรือประชาชนทั่วไปมีมูลค่าสูงถึง 22.9 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลัษณะสำคัญของคนไทยที่มีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ทรัพย์สินสุทธิที่วัดถือครองมีมูลค่าถึง 531.6 พันล้านบาท จัดได้ว่าวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนมากที่สุดในประเทศไทย
 • type-icon

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • type-icon

  นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019-06-18)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นยอมรับในทุกภาคส่วน
 • type-icon

  Al และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-19)

  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ในตอนนี้ทำให้ผู้เขียนึกถึงคำที่เขาพูดกันว่าประวัติศาสตร์มักหมุนวนมาซ้ำรอยเดิม เพราะย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 200 ปี จีนต้องเผชิญกับสงครามฝิ่นซึ่งเกิดจากที่อังกฤษได้เสียดุลการค้าให้แก่จีน ซึ่งคล้ายกันกับที่สหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าให้กับจีน แต่ด้วยสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนไปสงครามที่ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าต่อสู้ก็เปลี่ยนเป็นสงครามการค้าและลามมาเป็นสงครามเทคโนโลยี
 • type-icon

  เศรษฐกิจไทยกับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-06-11)

  มุมมองของผู้เขียนต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการวิเคราะห์โดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า จะมีความกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวลงมากกว่าตัวเลขข้างต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญจะมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ จากการยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวโน้มการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากทั้งคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลที่ใกล้เคียงกับฝ่ายค้านและความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระแสเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลั...
 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-12)

  ในช่วงแรกจุดแข็งของจีนคือ "เน้นปริมาณ ไม่เน้นราคา" ส่วนจุดแข็งของสหรัฐอเมริกาคือ "เน้นนวัตกรรม ไม่เน้นปริมาณ" ซึ่งมาคำนวณดูแล้วยอดซื้อ-ขายไม่แต่กต่างกันมากนัก แต่มาระยะหลังจีนเริ่มหันมาผลิตสินค้านวัตกรรมแบรนด์ของตัวเองบ้าง เน้นจุดแข็งจากเดิมเป็นผู้ผลิตที่เน้นปริมาณ กลายเป็นตอนนี้ทำได้หมดทั้งปริมาณและนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
 • Thumbnail

  รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 รอบนี้อยู่ไม่ยาว-ไม่เกิน 1 ปี 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-06-09)

  ความเห็นจากนักวิชาการ-นักวิเคราะห์การเมือง รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือ ครป.ประเมินว่า การกลับของพลเอกประยุทธ์รอบนี้ รัฐนาวา บิ๊กตู่ 2/1 อาจจะอยู่ได้ไม่นานด้วยเหตุจากหลายปัจจัย โดยประเมินไว้เบื้องต้นว่าอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปีต่อจากนี้
 • Thumbnail

  'มารดาประชารัฐ-เกิดปั๊บรับแสน' นโยบายท้าทาย'ภาระงบฯ' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-06-09)

  หลังการโหวตให้ พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศ สมัยที่ 2 แม้ความชัดเจนในการจัดสรรคนของพรรคร่วมรัฐบาลเข้าประจำกระทรวงต่างๆ ยังไม่ลงตัว แต่ที่แน่ชัดคือนโยบายที่ได้เคยประกาศหาเสียงไว้ ถือเป็นคำมั่นที่มีกับประชาชน โดยเริ่มจากสวัสดิการสังคมของ 2 พรรคการเมืองหลักที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน คือ "มารดาประชารัฐ" ของพรรคพลังประชารัฐ และ "เกิดปั๊บรับเงินแสน" ของพรรคประชาธิปัตย์
 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-05)

  ผู้เขียนอยากลองวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือเหตุผลที่ผลักดันให้สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องเดินหน้ารุกคืบจีนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ แม้ว่าจะมีหลายสาเหตุแต่ในที่นี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นแรก เรื่องการขาดดุลการค้า เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศจีนเป็นเสมือนโรงงานของโลก ที่บริษัทหรือแบรนด์ผู้ผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าต้นทุนค่าแรงการผลิตที่ถูกมากนั่นเอง ส่งผลให้จีนมีการจ้างงานต่างๆ เกิดขึ้นภายในประเทศมากมาก เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
 • Thumbnail

  อ่านใจ'บิ๊กตู่'แนะนำหน้งสือ'แอนิมอลฟาร์ม' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2019-05-31)

  กลายเป็นที่ฮือฮาทันที เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาแนะนำคนไทยให้อ่านแอนิมอลฟาร์ม เพราะเป็นที่รู้กันว่า นี่คือผลงานเสียดสีเผด็จการกระดับอมตะของ จอร์จ ออร์เวลล์ เนื้อหาเป็นการเสียดสีทางการเมือง สะท้อนเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียและการปกครองของสตาลิน ที่ปกครองในรูปแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ กดขี่ชนชั้นกรรมาชีพ โดยมีสัตว์ชนิดต่างๆ ในฟาร์มเป็นตัวละคร
 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-29)

  เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ คงไม่พ้นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ที่ตอนแรกอาจจะยังดูไกลตัวพวกเราคนไทย แต่เมื่อสงครามนี้ได้ลามต่อกลายเป็นสงครามเทคโนโลยี เชื่อว่าคงต้องมีผลกระทบต่อคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะผลกระทบนี้เป็นผลกระทบถึงเครื่องสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือพวกเราคนไทยหลายๆ คนนั่นเอง
 • Thumbnail

  สหรัฐ-จีนเปิดศึก คว่ำบาตรค่ายมือถือ 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-22)

  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันว่า บรรดาผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐทยอยประกาศระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศคำสั่งฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีที่จะเพิ่มความยากลำบากให้แก่ผู้ประกอบการของสหรัฐในการค้าขายและทำธุรกรรมกับหัวเว่ย เพื่อสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้แก่นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดี สี เจิ้นผิง เพราะสินค้าหลายรายการของหัวเว่ยอยู่ในโครงการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนอยู่
 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-22)

  ความยากของระบบโซเชียลมีเดียสำหรับความเสี่ยงภัยน้ำท่วม หรือ SMFR ตัวนี้คือการต้องไปวิเคราะห์ข้อความในทวิตเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษาท้องถิ่นเกินกว่า 30 ภาษาที่มีใช้กันอยู่ในทวีปยุโรป โดยนักวิจัยพยายามให้ระบบ SMFR ทำงานแบบอัตโนมัติมากที่สุดหรือให้มีคนเข้าไปคอยช่วย SMFR ในระหว่างทำงานน้อยที่สุดนั่นเอง ซึ่งความยากในการแยกแยะภาษาท้องถิ่นและการวิเคราะห์สกัดข้อมูลเป้าหมายจากข้อความทวีตจำนวนมากนี้ก็ได้อานิสงส์จากปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่เข้ามาช่วย
 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-15)

  โซเชียลมีเดียที่นักวิจัยเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ทวิตเตอร์ โดยนักวิจัยได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า ระบบโซเชียลมีเดียสำหรับความเสี่ยงภัยน้ำท่วม หรือตัวย่อว่า SMFR ซึ่งจะทำงานคู่อยู่กับระบบ EFAS สำหรับเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้กันอยู่เดิมแล้วในทวีปยุโรป
 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-08)

  มีเทคโนโลยีเตือนภัยน้ำท่วมในต่างประเทศรวมถึงงานวิจัยจากยุโรปที่พยายามจะหยิบเอาปัญญาประดิษฐ์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในเรื่องเตือนภัยน้ำท่วม โดยนักวิจัยผู้นำเสนอผลงานนี้ มีด้วยกัน 6 คนจากหลายประเทศในทวีปยุโรป พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงสื่อท้องถิ่นในยุโรปเขาโพสต์กัน ณ ขณะเกิดเหตุน้ำท่วมนั้น มาวิเคราะห์และใส่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับระบบ EFAS ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  'คนไทย'ต้องอึด! ดำน้ำ 4-6 เดือน รอลุ้นรัฐบาลใหม่มาช่วย 

  Unknown author (บริษัท ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2019-05-06)

  เป้าเศรษฐกิจไทยโต 4% เป็นโจทย์ยากสุดหิน เหตุส่งออกถูกกระทบจากสงครามการค้าอเมริกา-จีน ส่วนเศรษฐกิจในประเทศติดกับดักเลือกตั้งที่การตั้งรัฐบาลใหม่ยืดเยื้อล่าช้า ทำให้เกิดสุญญากาศทางเศรษฐกิจ นักลงทุนต่างชาติ-ภาคเอกชนไทยต่าง wait and see คนไทยต้องทนรับสภาพกับดักเศรษฐกิจไปอีกย่างน้อย 4-6 เดือน จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ และลุ้นกันไปอีกนานๆ ว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร
 • Thumbnail

  สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-01)

  ผู้เขียนได้อ่านบทความที่พูดถึงบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Bridge ซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนี้เป็นวัยรุ่นอายุเพียง 15 ปี ชื่อ Rafael Soh โดยบริษัทของเขาทำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเขามุ่งหวังว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันจะต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ปัญหาการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่วัยรุ่นสิงคโปร์อย่างพวกเขาประสบอยู่ให้ได้
 • View more