ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

Citation
วิภาวี จันทร์แก้ว (2016). ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3763.
View online Resources
Collections