คลังข้อมูล คลังปัญญา

รอบรู้โลกไอทีรอบโลกเทคโนโลยี : โดรนตำรวจอัจฉริยะสำหรับตรวจจับความรุนแรงในฝูงชน (2)

รอบรู้โลกไอทีรอบโลกเทคโนโลยี : โดรนตำรวจอัจฉริยะสำหรับตรวจจับความรุนแรงในฝูงชน (2)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (content)

รายการข้อมูลนี้ปรากฎอยู่ในกลุ่มข้อมูลดังนี้

ค้นหาใน คลังปัญญา


เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Language