ความสัมพันธ์และผลกระทบจากคุณสมบัติของระบบสารสนเทศและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความพึงพอใจในงานในธุรกิจบริษัทยาในประเทศไทย

Citation
สาริศ อัศวโภคี (2007). ความสัมพันธ์และผลกระทบจากคุณสมบัติของระบบสารสนเทศและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความพึงพอใจในงานในธุรกิจบริษัทยาในประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/426.
View online Resources
Collections