การวิเคราะห์เหมืองข้อเสนอแนะจากบทวิจารณ์รายการโทรทัศน์

Citation
กานดา แผ่วัฒนากุล (2012). การวิเคราะห์เหมืองข้อเสนอแนะจากบทวิจารณ์รายการโทรทัศน์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/429.
View online Resources
Collections