Wisdom Repository Repository

สนธยาและรุ่งอรุณของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2562 (1)

สนธยาและรุ่งอรุณของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2562 (1)

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-04-02T08:43:01Z
dc.date.available 2019-04-02T08:43:01Z
dc.date.issued 2562-03-30
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 th
dc.identifier.other c-190330063048 (30 มี.ค. 62/07:47)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4341
dc.description.abstract การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมไทยหลายมิติ คือความถดถอยดั่งตะวันยามสนธยาของพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่พรรคการเมืองใหม่อย่างพลังประชารัฐ อนาคตใหม่ และภูมิใจไทย กลายเป็นดุจตะวันยามรุ่งอรุณ การเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยลดลงครึ่งหนึ่งจากคะแนนเดิมเมื่อปี 2554 แสดงความถดถอยของพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์เครือข่ายพรรคคือจัดตั้งพรรคไทยรักษาชาติเพื่อรักษาจำนวน ส.ส.เขตพื้นที่เป็นหลัก ใช้นโยบายประชานิยม องค์ประกอบของพรรคเป็นกลุ่มทายาทนักการเมืองเก่าที่เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทย ผสมกับกลุ่ม นปช. และนักการเมืองเก่าบางส่วน พร้อมกับยุทธศาสตร์เสนอชื่อผู้มีสถานภาพทางสังคมสูง แต่กลับสร้างผลกระทบที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายของแกนนำเครือข่ายพรรคเพื่อไทยนำไปสู่จุดจบของพรรคไทยรักษาชาติถูกสั่งยุบพรรคซึ่งเป็นสัญญาณแห่งการเสื่อมถอยอันมีสาเหตุจากการประเมินสถานการณ์สังคมและการเมืองที่ผิดพลาดของแกนนำและผู้อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติ อีกทั้งมีการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ คือ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งช่วงชิงคะแนนจากพรรคเพื่อไทยไป พรรคพลังประชารัฐใช้กลยุทธ์ดูดอดีต ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย และยังสืบต่อนโยบายประชานิยมอุปถัมภ์ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของรัฐบาลประยุทธ์ที่ประชาชนนิยมชมชอบโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมกับเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคประชารัฐทำให้พรรคประชารัฐสามารถชิงฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยไปได้มาก ส่วนพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นด้วยการสร้างวิสัยทัศน์และภาพลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเสนอนโยบายเชิงเสรีนิยมในทางการเมืองและสังคมซึ่งสอดคล้องกับความคิดและทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งคนวัยผู้ใหญ่ชนชั้นกลางเป็นการเพิ่มทางเลือกทางการเมืองมากขึ้นเพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวแทนทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางของพวกเขา th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject พรรคเพื่อไทย th
dc.subject พรรคอนาคตใหม่ th
dc.subject พรรคพลังประชารัฐ th
dc.subject พรรคไทยรักษาชาติ th
dc.subject นโยบายประชานิยม th
dc.subject.other การเลือกตั้ง 2562 th
dc.title สนธยาและรุ่งอรุณของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2562 (1) th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language