การแบ่งส่วนภาพโดยใช้โครงข่าย Bayesian ร่วมกับ Gaussian Mixture Model

Citation
จิตรวดี ไชยกาญจน์ (2004). การแบ่งส่วนภาพโดยใช้โครงข่าย Bayesian ร่วมกับ Gaussian Mixture Model. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/441.
View online Resources
Collections