การเปรียบเทียบความเร็วในการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL ในคลังข้อมูลที่ออกแบบด้วย Star Schema Model และ Snowflake Schema Model

Citation
อุไรพร เจตนชัย (2002). การเปรียบเทียบความเร็วในการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL ในคลังข้อมูลที่ออกแบบด้วย Star Schema Model และ Snowflake Schema Model. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/446.
View online Resources
Collections