การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน

Citation
นิติธร ครุทบางยาง (2018). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4503.
View online Resources
Collections