Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (3) มายาคติแห่งชัยชนะของเหตุผลกับอุดมการณ์ที่ไม่วันอวสาน

อุดมการณ์การเมือง (3) มายาคติแห่งชัยชนะของเหตุผลกับอุดมการณ์ที่ไม่วันอวสาน

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-07-27T08:32:04Z
dc.date.available 2019-07-27T08:32:04Z
dc.date.issued 2562-07-27
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 th
dc.identifier.other c-190727063014(27 ก.ค. 62/07:31)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4514
dc.description.abstract แนวคิดอวสานนิยมแบบสุดท้ายเป็นการทะเลาะถกเถียงกันเกี่ยวกับการนำหลักคิด "เหตุผลนิยม" มาแทนที่ "อุดมการณ์" สำหรับประวัติศาสตร์ของการพัฒนาภูมิปัญญาของตะวันตก ความพยายามของนักปรัชญาในการนำหลักคิดแบบเหตุผลนิยมเข้ามาแทนที่อุดมการณ์สามารถย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีการสร้างขอบเขตเพื่อแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง "อุดมการณ์" และ "ศาสตร์" ออกจากกัน คาร์ล มาร์กซ์ เป็นผู้หยิบยกประเด็นอุดมการณ์มาสู่แวดวงการถกเถียงอย่างเป็นระบบ ในทัศนะของมาร์กซ์ อุดมการณ์เป็นสิ่งผิดพลาดที่แฝงฝังในจิตสำนึกของมนุษย์ เพราะว่าอุดมการณ์ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นได้เปรียบ ด้านความเชื่อในเชิงมายาคติอย่างหนึ่งที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานในยุคสมัยใหม่ เช่น ตัวแบบความเป็นเหตุผลของตะวันตกที่ให้คุณค่าอย่างมากต่อ "เทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยี" ความเชื่อแบบ วิทยาศาสตร์นิยม ซึ่งได้กลายมาเป็นอุดมการณ์แบบใหม่ทดแทนอุดมการณ์แบบเดิม โดยที่ผู้สนับสนุนลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมมิได้ตระหนักว่า สิ่งที่ตนเองเชื่อนั้นแท้จริงแล้วคือ รูปแบบอย่างหนึ่งของอุดมการณ์นั่นเอง สำหรับผู้ที่กล่าวว่า อุดมการณ์สิ้นสลาย นั้น กลับกำลังเสนออุดมการณ์อีกชุดหนึ่งขึ้นมาแทนอุดมการณ์ที่ตนบอกว่าอวสานนั่นเอง ในสถานการณ์ที่พรรคการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่างละทิ้งพื้นฐานทางอุดมการณ์ของตนเอง และนำแนวนโยบายที่คิดว่าจะสร้างคะแนนนิยมแต่พรรคตนเองได้มาใช้เป็นหลัก พรรคการเมืองเหล่านั้นจึงสูญเสียสำนึกแห่งเป้าประสงค์และทิศทางที่จะก้าวไปสู่อนาคตรวมทั้งล้มเหลวในการส่งมอบความผูกพันทางอารมณ์แก่สมาชิกและผู้สนับสนุน พรรคการเมืองกลายเป็น "บริษัทการเมือง" เป็นเพียงแหล่งขายผลผลิตหรือสินค้าในรูปแบบบุคลิกของผู้นำ หรือนโยบายมากกว่ากระตุ้นสร้างความหวัง และความใฝ่ฝันในชีวิตแก่ประชาชน th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject บริษัทการเมือง th
dc.subject สิ้นอุดมการณ์ th
dc.subject อวสานอุดมการณ์ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other อวสานอุดมการณ์ th
dc.subject.other คาร์ล มาร์กซ์ th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (3) มายาคติแห่งชัยชนะของเหตุผลกับอุดมการณ์ที่ไม่วันอวสาน th
dc.type Text th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language