Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (6) อนุรักษ์นิยมและขวาใหม่

อุดมการณ์การเมือง (6) อนุรักษ์นิยมและขวาใหม่

Show simple item record

dc.contributor พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-08-19T04:30:57Z
dc.date.available 2019-08-19T04:30:57Z
dc.date.issued 2562-08-17
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 th
dc.identifier.other c-190817063024(17 ส.ค. 62/07:12)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4538
dc.description.abstract อนุรักษนิยมเป็นคำที่เริ่มใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง โดยในสหรัฐอเมริกาใช้คำนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านหลักการและจิตวิญญาณของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 ขณะที่ในอังกฤษอนุรักษนิยมถูกนำมาใช้เป็นชื่อพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในปี 1835 ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง อนุรักษนิยมมีนัยถึงความปรารถนาในการรักษาสถานะเดิมหรือประเพณีดั้งเดิม และมีแนวโน้มต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กระนั้นอนุรักษนิยมมิได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างหัวชนฝา หากแต่ยอมรับในบางระดับ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงการปรับตัวเพื่อรักษาสถาบันดั้งเดิมเอาไว้ สำหรับความเชื่อรากฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมของอนุรักษนิยมคือ เชื่อว่า มนุษย์มีความไม่สมบูรณ์ และสนับสนุนการดำรงอยู่ของโครงสร้างสังคมแบบอินทรียภาพ (เหมือนหนึ่งร่างกายมนุษย์) ทั้งยังยึดถือให้ความสำคัญเรื่องลำดับชั้นของอำนาจและทรัพย์สิน อนุรักษนิยมมักย้ำว่า หลักการนามธรรมทางการเมืองอย่างสิทธิของมนุษย์ ความเท่าเทียม และความยุติธรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่แฝงด้วยอันตราย เพราะเป็นตัวแบบสำหรับการปฏิรูปหรือปฏิวัติ ซึ่งมักนำไปสู่ความทุกข์ทรมานแก่มนุษย์มากกว่าความสุขสันติ ดังนั้น สำหรับชาวอนุรักษนิยมการอยู่เฉยไม่ทำสิ่งใดเลย ดีกว่าการทำบางสิ่งที่อาจนำอันตรายมาสู่มนุษย์และสังคม อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ขวาใหม่ มีจุดยืนที่แตกต่างออกไปจากอนุรักษนิยมดั้งเดิม พวกขวาใหม่เชื่อว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสังคม มีแต่ปัจเจกบุคคลและครอบครัวของพวกเขาเท่านั้น ในช่วงทศวรรษ 1970 แนวคิดแบบ ขวาใหม่ แตกหน่อจากอนุรักษนิยมดั้งเดิมก็อุบัติขึ้นมาเพื่อท้าทายนโยบายเศรษฐกิจสวัสดิการแบบเคนส์ (Keynesian) แนวคิดขวาใหม่เป็นผลผลิตของการนำหลักการของอุดมการณ์การเมืองดั้งเดิมที่ขัดแย้งกันมาผสมผสานกัน พวกขวาใหม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นตลาดเสรี ลดบทบาทของรัฐในการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ มีนโยบายสังคมที่เน้นการจัดระเบียบสังคม รื้อฟื้นประเพณีและส่งเสริมวินัย และมีนโยบายการเมืองที่เน้นความเข้มแข็งของรัฐบาลและกองทัพ ส่งเสริมลัทธิชาตินิยม และต่อต้านผู้อพยพ สำหรับประเทศไทยอุดมการณ์อนุรักษนิยมแบบอำนาจนิยมและปฏิบัตินิยมเป็นอุดมการณ์หลักที่ครอบงำสังคมไทยมายาวนานและในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มเติมส่วนผสมแบบประชานิยมเข้าไปด้วย แนวนโยบายที่ปฏิบัติจริงของรัฐบาลไทยแทบทุกยุคมีความคล้ายคลึงกัน โดยเน้นเรื่องการปกปักรักษาประเพณี สถาบันและค่านิยมดั้งเดิม ความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐ การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง การเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อสร้างการสนับสนุนจากมวลชน th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อวสานอุดมการณ์การเมือง th
dc.subject อนุรักษนิยม th
dc.subject ขวาใหม่ th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other อนุรักษนิยม th
dc.subject.other ขวาใหม่ th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (6) อนุรักษ์นิยมและขวาใหม่ th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language