ระบบไร้สายโดยใช้ zigbee เพื่อควบคุมและติดตามสถานะเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ในโรงงานผ่านเครือข่ายอินเอทร์เน็ต

Citation
พูนศักดิ์ พรเพิ่มพูน (2013). ระบบไร้สายโดยใช้ zigbee เพื่อควบคุมและติดตามสถานะเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ในโรงงานผ่านเครือข่ายอินเอทร์เน็ต. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/461.
View online Resources
Collections