Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (13-1) ฟาสซิสต์-ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำ และชังเชื้อชาติ

อุดมการณ์การเมือง (13-1) ฟาสซิสต์-ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำ และชังเชื้อชาติ

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-10-18T05:13:06Z
dc.date.available 2019-10-18T05:13:06Z
dc.date.issued 2562-10-12
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 th
dc.identifier.other c-191012063038(12 ต.ค. 62/04:42)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4636
dc.description.abstract ฟาสซิสต์ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมืองปรากฎขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็จางหายไปจากพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการ ทว่า ยังคงมีกลุ่มการเมืองใต้ดินในหลายประเทศที่ยึดมั่นอุดมการณ์ฟาสซิสต์ไม่เสื่อมคลาย แก่นความเชื่อของฟาสซิสต์คือ ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำและชังเชื้อชาติ ฟาสซิสต์เป็นอุดมการณ์แห่งศตวรรษที่ 20 เป็นปฏิกิริยาต่อต้านความทันสมัย ต่อต้านความคิดและค่านิยมของยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญา และลัทธิการเมืองที่มีรากฐานทางปัญญาจากยุคนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือคำขวัญของฟาสซิสต์ในอิตาลี ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ การเชื่อฟัง การต่อสู้ และระเบียบ เข้ามาแทนที่คำขวัญ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ แห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส ส่วนแก่นความคิดหลักของอุดมการณ์ฟาสซิสต์มีห้าประเด็น คือ การต่อต้านเหตุผลนิยม การเชิดชูการต่อสู้ดิ้นรน การบูชาผู้นำและชนชั้นนำ สังคมนิยม และชาตินิยมสุดขั้ว ฟาสซิสต์มองว่า ชีวิตที่มุ่งสติปัญญาเป็นชีวิตที่เย็นชา แห้งแล้ง และไร้ชีวิตชีวา ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่น่าพึงปรารถนา ชีวิตที่พึงปรารถนาคือชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกและการใช้สัญชาตญาณ ฟาสซิสต์จึงใช้การโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนจมอยู่ในอารมณ์และความเชื่อ ซึ่งจะกระตุ้นการกระทำทางการเมืองตามมา ด้านลัทธิบูชาผู้นำ และเทิดทูนชนชั้นนำ ฟาสซิสต์ปฏิเสธความเท่าเทียม และมีฐานคิดแบบชนชั้นนำนิยมและผู้ชายเป็นใหญ่ ชาวฟาสซิสต์เชื่อว่า มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างทั้งความสามารถและบุคลิกภาพ มีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่เกิดมาเป็นผู้นำ และยังมีแนวคิดชาตินิยมสุดขั้ว ฟาสซิสต์เชื่อว่าชาติบางชาติมีความพิเศษเหนือกว่าชาติอื่นทั้งมวล โดยเฉพาะเชื้อชาติอารยันของชาวนาซี เป็นเชื้อชาติที่เป็นนายเหนือเชื้อชาติทั้งปวงในโลก ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติของฟาสซิสต์ให้ความสำคัญกับรัฐ และเชื้อชาติเป็นอย่างมาก โดยมองว่ารัฐเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างหลักประกันของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติ และการนำไปสู่การสร้างลัทธิเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงและการทำลายชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาล th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject ฟาสซิสต์ th
dc.subject สังคมนิยม th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other ฟาสซิสต์ th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (13-1) ฟาสซิสต์-ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำ และชังเชื้อชาติ th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language