การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ในตัวอย่างสุ่มจากประชากรปกติ

Citation
วรพรรณ เจริญขำ (2012). การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ในตัวอย่างสุ่มจากประชากรปกติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/465.
View online Resources
Collections