Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (14-4) อนาธิปไตย ยุทธศาสตร์การเมืองแห่งความรุนแรงและสันติวิธี

อุดมการณ์การเมือง (14-4) อนาธิปไตย ยุทธศาสตร์การเมืองแห่งความรุนแรงและสันติวิธี

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-11-18T09:25:41Z
dc.date.available 2019-11-18T09:25:41Z
dc.date.issued 2562-11-16
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 th
dc.identifier.other c-191116063020(16 พ.ย. 62/03:41)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4677
dc.description.abstract เป็นความจริงที่ว่า อนาธิปไตยประสบความสำเร็จในการอธิบายแนวความคิดในตำรามากกว่านำไปสู่การปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นจริง และเป็นเรื่องปกติที่ชาวอนาคิสต์หันหลังให้กับการเมืองในระบบ และมุ่งความสนใจต่อการเขียนหนังสือ หรือทดลองแนวคิดในชุมชนหรือการดำรงชีวิตตามหลักสหกรณ์ ชาวอนาคิสต์ (กลุ่มคนซึ่งปฏิเสธหรือต่อต้านอำนาจรัฐ) ไม่เพียงแต่ปลีกตัวออกจากชีวิตทางการเมืองกระแสหลักเท่านั้น ยังมีแนวโน้มต่อต้านกระบวนการและกลไกการเมืองที่ผลิตขึ้นมาจากกระแสหลักอีกด้วย ปัญหาสำคัญที่ทำให้อุดมการณ์อนาธิปไตยไม่อาจบรรลุประสิทธิผลทางการเมืองคือ ความเชื่อที่ว่ารัฐชั่วร้ายและกดขี่ ดังนั้น ความพยายามใด ๆ ก็ตามที่จะให้ได้อำนาจรัฐมา หรือแม้กระทั่งการเข้าไปมีอิทธิพลต่อรัฐบาลก็เป็นสิ่งเลวร้ายและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ดังนั้น การเลือกตั้งอันเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นสิ่งที่ชาวอนาคิสต์ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง เพราะอำนาจในสายตาของชาวอนาคิสต์เป็นสิ่งที่กดขี่เสมอ ไม่ว่ามาจากบัตรเลือกตั้งหรือกระบอกปืนก็ตาม สำหรับพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ชาวอนาคิสต์ไม่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองในระบบตัวแทนหรือพรรคปฏิวัติ เพราะพรรคการเมืองมีธรรมชาติเป็นระบบราชการ และเป็นองค์การที่มีลำดับชั้นของอำนาจนั่นเอง ด้วยหลักคิดที่ไม่มุ่งครอบครองอำนาจรัฐ ไม่จัดตั้งพรรคการเมือง ไม่เป็นนักการเมือง ทำให้ชาวอนาคิสต์ไม่อาจใช้กลยุทธ์ของการเมืองกระแสหลักได้ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของชาวอนาคิสต์จึงปรากฎออกมาในรูปแบบของความรุนแรงเชิงการปฏิวัติ การปฏิบัติตรงทางการเมือง และการประท้วงแบบสันติวิธี โดยสรุป ความมีเสน่ห์ของอนาธิปไตยอันได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนการเมืองแบบให้เกิดขึ้นและเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยไม่จัดตั้งและแผ่ขยายความคิดแบบอุดมการณ์อื่น ๆ การแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาตามความรู้สึกและสำนึกแห่งศีลธรรมของตนเองและการตั้งข้อสงสัยต่ออำนาจในทุกรูปแบบ ในท้ายที่สุดอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำลายตนเองของอุดมการณ์นี้เสียเอง th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject อนาธิปไตย th
dc.subject อนาคิสต์ th
dc.subject ยุทธศาสตร์การเมือง th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other อนาธิปไตย th
dc.subject.other อนาคิสต์ th
dc.subject.other ยุทธศาสตร์การเมือง th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (14-4) อนาธิปไตย ยุทธศาสตร์การเมืองแห่งความรุนแรงและสันติวิธี th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language