Wisdom Repository Repository

ชุมนุมฟ้าแลบ และ วิ่งไล่ลุง การเมืองในยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่

ชุมนุมฟ้าแลบ และ วิ่งไล่ลุง การเมืองในยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-12-22T09:39:08Z
dc.date.available 2019-12-22T09:39:08Z
dc.date.issued 2562-12-21
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 th
dc.identifier.other c-191221063036(21 ธ.ค. 62/04:32)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4690
dc.description.abstract เมื่อการชุมนุมฟ้าแลบเกิดขึ้นในกลางเดือนธันวาคมและในเดือนต่อไป การวิ่งไล่ลุง ก็จะเกิดขึ้นและอาจลามเป็นกระแสที่ทำให้ลุงหลายคนต้องกลับไปเลี้ยงหลานก็ได้ การนัดหมายชุมนุมฟ้าแลบครั้งแรกของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ซึ่งต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนุญกรณีถือครองหุ้นสื่อและเกิดขึ้นไม่นานภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและให้ยุบพรรคจากกรณีการที่พรรคกู้เงินจากนายธนาธร การชุมนุมฟ้าแลบแสดงออกถึงความไม่ทน ต่อต้าน และขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ มีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมหลายพันคน กล่าวได้ว่าเป็นการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่คุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีนัยว่ากระแสการต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์ได้เริ่มมีการเคลื่อนตัวจากโลกเสมือนจริงสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้ว และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยังประยุกต์และบูรณาการรูปแบบของกีฬาและสุขภาพเข้ามาเป็นวิธีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อแสดงจุดยืนและปรากฎตัวในที่สาธารณะขึ้นมา การจัดกิจกรรม วิ่งไล่ลุง อันเป็นการใช้การวิ่งเพื่อสุขภาพผสานกับการวิ่งด้วยเหตุผลทางการเมืองนับว่าเป็นพัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งของการชุมนุมทางการเมืองที่่สร้างความสั่นไหวแก่รัฐบาลและผู้ครองอำนาจรัฐได้ไม่น้อยทีเดียว และมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลอาจจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ อีก โดยผสานกับกีฬา ศิลป วัฒนธรรม บันเทิง อาหาร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ผู้เขียนกล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นเป็นธรรมชาติตามหลักอนิจจัง จะหยุดเวลายับยั้งยุคสมัยให้หยุดนิ่งเหมือนช่วงที่ผู้อาวุโสเคยเป็นหนุ่มสาวได้อย่างไร ยุคสมัยของพวกลุง ๆ ทั้งหลายได้ผ่านไปแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยมือให้พวกลูกหลานคนรุ่นใหม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบ้านเมืองในอนาคตเพื่อรับมือกับการอภิวัฒนาการของสังคมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ยุคนี้เข้าสู่ 4G และ 5G กันแล้วเป็นยุคของคนรุ่นใหม่อย่าใช้ความเชื่อเก่า วิธีคิด และวิธีการเก่า ๆ ปิดกั้นโอกาสและทำลายอนาคตของคนรุ่นใหม่เลย th
dc.format.extent 2 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject วิ่งไล่ลุง th
dc.subject การเมืองยุค4.0 th
dc.subject พัฒนาการการเมือง th
dc.subject.other การเมืองยุค 4.0 th
dc.subject.other วิ่งไล่ลุง th
dc.title ชุมนุมฟ้าแลบ และ วิ่งไล่ลุง การเมืองในยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่ th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language