การจดจำเสียงพยางค์ของพยัญชนะไทยโดยวิธีนิวรัลเน็ตเวิร์ค

Citation
สันติ ทินตะนัย (1994). การจดจำเสียงพยางค์ของพยัญชนะไทยโดยวิธีนิวรัลเน็ตเวิร์ค. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/482.
View online Resources
Collections