การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย

Citation
วาสิฏฐี ศรีติรัตน์ (2015). การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4929.
View online Resources
Collections