การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย

Citation
เกษมสุข สุรวิชัย (1976). การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/497.
View online Resources
Collections