ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย

Citation
ปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์ (2018). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4981.
View online Resources
Collections