การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้

Citation
วิภาวรรณ รุ่งเรือง (1976). การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/503.
View online Resources
Collections