อิทธิพลของการลงโทษจำคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง

Citation
ฌ.กะเฌอ มณีเทพ (2018). อิทธิพลของการลงโทษจำคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5038.
View online Resources
Collections