การประยุกต์ของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ในการสื่อสารแบบกลุ่มด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRU

Citation
แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น (2012). การประยุกต์ของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ในการสื่อสารแบบกลุ่มด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRU. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/535.
View online Resources
Collections