ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ

Citation
ปัทมา แย้มไพเราะ (2016). ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5369.
View online Resources
Collections