เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย

Citation
ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์ (2015). เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5414.
View online Resources
Collections