ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม

Citation
ธันย์ชนก โชติกันตะ (2015). ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5423.
View online Resources
Collections