อำนาจบังคับบัญชาในการแต่งตั้งโยกย้ายกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง

Citation
นิสิตา สุขสถิตย์ (2016). อำนาจบังคับบัญชาในการแต่งตั้งโยกย้ายกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5468.
View online Resources
Collections