แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดตารางรถขนส่งที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีภายใต้ความไม่แน่นอนด้านเวลาการขนส่ง

Citation
ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค (2020). แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดตารางรถขนส่งที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีภายใต้ความไม่แน่นอนด้านเวลาการขนส่ง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5535.
View online Resources