ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตปลาหมึกปรุงรส

Citation
กฤษฎา ชาวบางพรหม (2011). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตปลาหมึกปรุงรส. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/559.
View online Resources
Collections