รูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย

Citation
ปริวัตร บุพศิริ รูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5664.
View online Resources
Collections