การส่งเสริมการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประสบการณ์เทศกาลอาหารไทยพื้นบ้าน: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

Citation
Kittiya Keadplang (2021). การส่งเสริมการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประสบการณ์เทศกาลอาหารไทยพื้นบ้าน: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6072.
View online Resources