การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความร่วมมือแบบเครือข่ายของการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

Citation
ณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์ การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความร่วมมือแบบเครือข่ายของการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6156.
View online Resources