การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตและการพยากรณ์ผลตอบแทนการลงทุน โดยใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ

Citation
ปวเรศ ปิยะจิตเมตตา (2022). การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตและการพยากรณ์ผลตอบแทนการลงทุน โดยใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6165.
View online Resources
Collections