กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย

Citation
อรอุษา บัวบาน (2022). กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6185.
View online Resources
Collections