Wisdom Repository Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-01-18)
  เมื่อนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองหนึ่งมาอย่างยาวนานตัดสินใจลาออกจากพรรค เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนัก และยังเป็นการลาออกอย่างต่อเนื่องของนักการเมืองหลายคนจากพรรคเดียวกัน นั่นคือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายกรณ์ จาติกวณิช ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-01-04)
  ในระบอบประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนอกจากอาศัยการเลือกตั้งแล้ว การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรัฐมนตรีที่มีความชอบธรรมและถูกกฎหมาย ดังนั้น พรรคการเมืองฝ่ายค้านจึงมักอาศัยกลไกนี้ทุกครั้งที่มีโอกาส ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-01-11)
  นักการเมืองที่เคยได้รับความนิยมสูงในช่วงเริ่มต้นของการเข้ามาบริหารประเทศด้วยเหตุผลบางประการ ย่อมคิดว่าตนเองมีความฉลาดปราดเปรื่องและมีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนประเทศ พวกเขาแสดงวินัยทัศน์ใหญ่โตสวยหรู พร้อมกับให้คำมั่นสัญญา ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-12-28)
  สังคมไทยถูกกำกับบงการด้วยกลุ่ม รัฐเบื้องลึก อันประกอบด้วยกลุ่มอำนาจทหาร ข้าราชการระดับสูง ที่มีความคิดแบบอำนาจนิยมดั้งเดิม ชนชั้นนำจารีต และกลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่ มีการสถาปนากรอบคิด ประชารัฐ ขึ้นมาเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-12-21)
  เมื่อการชุมนุมฟ้าแลบเกิดขึ้นในกลางเดือนธันวาคมและในเดือนต่อไป การวิ่งไล่ลุง ก็จะเกิดขึ้นและอาจลามเป็นกระแสที่ทำให้ลุงหลายคนต้องกลับไปเลี้ยงหลานก็ได้ การนัดหมายชุมนุมฟ้าแลบครั้งแรกของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-12-07)
  หลังจากหมดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ทั้งหมดในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งตำแหน่งอนุกรรมการอื่น ๆ ของสภาด้วยเ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-30)
  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่นานาชนิด ขณะเดียวกันก็ได้สร้างสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทำลายน้ำ ดิน ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-23)
  ปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีหลายแง่มุมซึ่งสะท้อนความคิดและจุดยืนทางการเมืองของผู้คนเหล่านั้น ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-16)
  เป็นความจริงที่ว่า อนาธิปไตยประสบความสำเร็จในการอธิบายแนวความคิดในตำรามากกว่านำไปสู่การปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นจริง และเป็นเรื่องปกติที่ชาวอนาคิสต์หันหลังให้กับการเมืองในระบบ และมุ่งความสนใจต่อการเขียนหนังสือ หรือทดลองแ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-09)
  นอกเหนือจากอนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยมแล้ว อีกรูปแบบหนึ่งของอุดมการณ์อนาธิปไตยคือ อนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม ซึ่งมีฐานคิดจากความคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นอธิปไตยของปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดอนาธิปไตยมีลักษณะแบบเสรีนิยมสุดขั้ว นั่นคือ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-02)
  อุดมการณ์อนาธิปไตย (ปรัชญาทางการเมืองที่ถือว่ารัฐเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เป็นการคัดค้านผู้มีอำนาจและองค์การที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชา) มี 2 รูปลักษณ์ คือ อนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยม และอนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม สำหรับบทความในตอนนี ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-26)
  ในความเข้าใจของคนทั่วไปยามกล่าวถึง อนาธิปไตย (anarchism) มักนึกถึงสภาพที่ไร้กฎ ปราศจากเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ และจลาจล คำนี้มีการเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส และแฝงด้วยความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งมีนัยถึงการแตกสลายของอารยธร ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-12)
  ฟาสซิสต์ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมืองปรากฎขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็จางหายไปจากพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการ ทว่า ยังคงมีกลุ่มการเมืองใต้ดินในหลายประเทศ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-05)
  อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน มีความคลุมเคลือและขัดแย้งทั้งในแง่ของชุดค่านิยมและเป้าหมาย เป็นทั้งอุดมการณ์มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระภาพและปกครองตนเอง ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายแห่งการปราบปราม ...
 • Cook, Malcolm; Singh, Daljit (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  "Southeast Asian Affairs, first published in 1974, continues today to be required reading for not only scholars but the general public interested in in-depth analysis of critical cultural, economic and political issues in ...
 • Morris-Jung, Jason (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  In this fascinating multi-disciplinary and multi-sited volume, the authors challenge reductionist and oversimplifying approaches to understanding China's engagement with Southeast Asia. Productively viewing these interactions ...
 • South, Ashley; Lall, M. C. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  Myanmar is going through a period of profound and contested transition. The country has experienced widespread if sometimes uneven reforms, including the start of a peace process between the government and Myanmar Army, ...
 • Yıldırım, Binali. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  The 41st Singapore Lecture was delivered by His Excellency Binali Yildirim, Prime Minister of the Republic of Turkey, on 21 August 2017 under the distinguished Chairmanship of Mr Tharman Shanmugaratnam, Deputy Prime Minister ...
 • Hsiao, Hsin-Huang Michael; Xiao, Xinhuang; Hui, Yew-Foong; Peycam, Philippe (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  This volume is based on papers from the second in a series of three conferences that deal with the multi-scalar processes of heritage-making, ranging from the local to the national and international levels, involving ...
 • Hollande, François. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  The Singapore Lecture is designed to provide an opportunity for distinguished statesmen and leaders of thought and knowledge to reach a wider audience in Singapore. The 40th Singapore Lecture was delivered by Francois ...

View more