Wisdom Repository Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-09)
  นอกเหนือจากอนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยมแล้ว อีกรูปแบบหนึ่งของอุดมการณ์อนาธิปไตยคือ อนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม ซึ่งมีฐานคิดจากความคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นอธิปไตยของปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดอนาธิปไตยมีลักษณะแบบเสรีนิยมสุดขั้ว นั่นคือ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-02)
  อุดมการณ์อนาธิปไตย (ปรัชญาทางการเมืองที่ถือว่ารัฐเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เป็นการคัดค้านผู้มีอำนาจและองค์การที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชา) มี 2 รูปลักษณ์ คือ อนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยม และอนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม สำหรับบทความในตอนนี ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-26)
  ในความเข้าใจของคนทั่วไปยามกล่าวถึง อนาธิปไตย (anarchism) มักนึกถึงสภาพที่ไร้กฎ ปราศจากเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ และจลาจล คำนี้มีการเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส และแฝงด้วยความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งมีนัยถึงการแตกสลายของอารยธร ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-12)
  ฟาสซิสต์ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมืองปรากฎขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็จางหายไปจากพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการ ทว่า ยังคงมีกลุ่มการเมืองใต้ดินในหลายประเทศ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-05)
  อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน มีความคลุมเคลือและขัดแย้งทั้งในแง่ของชุดค่านิยมและเป้าหมาย เป็นทั้งอุดมการณ์มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระภาพและปกครองตนเอง ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายแห่งการปราบปราม ...
 • Cook, Malcolm; Singh, Daljit (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  "Southeast Asian Affairs, first published in 1974, continues today to be required reading for not only scholars but the general public interested in in-depth analysis of critical cultural, economic and political issues in ...
 • Morris-Jung, Jason (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  In this fascinating multi-disciplinary and multi-sited volume, the authors challenge reductionist and oversimplifying approaches to understanding China's engagement with Southeast Asia. Productively viewing these interactions ...
 • South, Ashley; Lall, M. C. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  Myanmar is going through a period of profound and contested transition. The country has experienced widespread if sometimes uneven reforms, including the start of a peace process between the government and Myanmar Army, ...
 • Yıldırım, Binali. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  The 41st Singapore Lecture was delivered by His Excellency Binali Yildirim, Prime Minister of the Republic of Turkey, on 21 August 2017 under the distinguished Chairmanship of Mr Tharman Shanmugaratnam, Deputy Prime Minister ...
 • Hsiao, Hsin-Huang Michael; Xiao, Xinhuang; Hui, Yew-Foong; Peycam, Philippe (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  This volume is based on papers from the second in a series of three conferences that deal with the multi-scalar processes of heritage-making, ranging from the local to the national and international levels, involving ...
 • Hollande, François. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  The Singapore Lecture is designed to provide an opportunity for distinguished statesmen and leaders of thought and knowledge to reach a wider audience in Singapore. The 40th Singapore Lecture was delivered by Francois ...
 • Weiss, Meredith L.; Puyok, Arnold (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)
  Based upon observation of the 2016 Sarawak state elections at a time of political turmoil for the ruling Barisan Nasional coalition, Electoral Dynamics in Sarawak offers four ethnographic accounts of grassroots electoral ...
 • Le, Hong Hiep.; Tsvetov, Anton. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  In 1986, the Communist Party of Vietnam (CPV) adopted the Doi Moi (Renovation) policy at its sixth national congress, opening up a new chapter in the country's modern history. Under Doi Moi, Vietnam has undergone significant ...
 • Chong, Terence. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  Charismatic pastors, fast-paced worship sessions, inspirational but shallow theology, and large congregations -- these are just some of the associated traits of Pentecostal megachurches. But what lies beneath the veneer ...
 • Tzeng, Albert.; Richter, William L., 1939- (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  This book explores the interconnection between geopolitical context and the ways this context frames our knowledge about Asia, highlighting previously neglected cause-effect relations. It also examines how various knowledge ...
 • Sharma, Anjana (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)
  Records, Recoveries, Remnants and Inter-Asian Interconnections: Decoding Cultural Heritage has its conceptual core the inter-regional networks of Nalanda Mahavihara and its unique place in the Asian imaginary. The revival ...
 • Saat, Norshahril. (ISEAS Yusof Ishak Institute, 2018)
  The Al-Azhar University remains the top destination for Southeast Asian students pursuing an Islamic studies degree. The university, built in the last millennium, has been able to withstand competition from modern universities ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-28)
  ความคิด ชาตินิยม กำเนิดขึ้นมาในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส เพื่อต่อต้านการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในปี 1789 ซึ่งความคิดชาตินิยมผลิตขึ้นในนามของประชาชนบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนคือชาติ และต้องการให้ประชาชนปกครองตนเอง ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-21)
  จุดเริ่มต้นยุคแรกของ สตรีนิยม เกิดกลางศตวรรษที่ 19 บนฐานของการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศทั้งในเรื่องสิทธิทางการเมืองและกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้ง ถัดมาในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 สตรีนิยมมีการเคลื่อนไหวและการจัดต ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-14)
  อุดมการณ์รากฐานนิยมทางศาสนาเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับว่าการเมืองและศาสนาแยกออกจากกัน ตรงกันข้ามมองว่า การเมืองคือศาสนา ซึ่งมีนัยว่าหลักการศาสนาไม่จำกัดขอบเขตเพียงชีวิตส่วนตัวของบุคคล แต่เป็นหลักการของสาธารณะ ซึ่งผนึกรวมทั้งกฎหมาย ...

View more