Wisdom Repository Repository

Browsing คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ by Issue Date

Browsing คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kirk, Donald, $d 1938- (Routledge, 1012-08)
  The Business Guides are aimed at business people requiring an accurate and up-to-date guide to how business is orfganised and regulated in Asia.
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...
 • สุกัญญา ภัทราชัย. (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1986)
  การศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่องกระจง-ตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกล ของอินโดนิเชีย ได้เคยมีผู้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลาย ในบทความเรื่องนี้ผู้เชียนได้ใช้แนวพินิจหลายแนว เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมและแปลนิทานเรื่องกระจงโดยใช้ท ...
 • พลพัฒน์. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า., 1986)
  พฤษภาคม 2529 เดือนนี้ ไทยส่งสินค้าออก 18,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ส่งออกไปได้19,200 ล้านบาท อยู่ 540 ล้านบาท สินค้าพระเอก มี 8 ตัวด้วยกันได้แก่น้ำตาล, ข้าวโพด, ดีบุก, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ข้าว, ยาง, กุ้งสด ...
 • Unknown author (บริษัทดอกเบี้ย., 1986)
  6 กุมภาพันธ์ 2529 ชาวโลกรับรู้ถึงความพ่ายแพ้และความอัปยศของอดีตประธานาธิบดีมามร์กอส สำหรับชาวฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่จะโค้นอดีตจอมเผด็จการลง และมีผู้นำเป็นสตรีคือนางคอราซอน อาควีโน่ เท่านั้นหากแต่ทุกคนล้วนตั้งความหวังว่าเศร ...
 • Unknown author (บริษัทดอกเบี้ย, 1986)
  "มีเงินเป็นน้อง มีทองเป็นพี่" แต่มีแบงก์เป็นของตัวเอง ใครๆก็ยกไว้ให้เป็นยิ่งกว่าเจ้าชีวิตเสียอีก พูดถึงตำแหน่งนายแบงก์ใครเห็นก็น้ำลายหก ในเมืองไทยเราใครมีอำนาจทางการเมือง การทหารมีกมีคนเอาตำแหน่งนาบแบงก์ใส่พานมาถวาย ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...
 • บรรยงค์ สุวรรณผ่อง. (วารสารการเงินธนาคาร., 1987)
  ปรัชญาของ ไฮน์ นิกซ์ดอร์ฟ ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ดังของโลกยี่ห้อ "นิกซ์ดอร์ฟ" (NIX DORF) อย่างหนึ่ง ก็คือ ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนี้จะต้องทำเองทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสปริงหรืออะไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ โรงงานผลิตคอมพิวเต ...
 • เพิ่ม กอมณี. (กองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ., 1987)
  วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันแรกของการเปิดฉากการประชุม Dr. Andrew Chew ในฐานะเป็น Head Civil Service ของสิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. Richart Hu Tsu Tau รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ...
 • Unknown author (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  เพราะความล้มเหลวของระบอบการปกครองแบบโซเชียลลิสต์แบบพม่าๆ ที่สั่งสมความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจมานับสิบๆปี ทำให้เริ่มรู้สึกและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเจริญของยุคสมัยกันบ้างแล้ว โฉมหน้าใหม่ของเมืองม่านมิได้มีความสำคัญเ ...
 • Mohd R. Agus (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1987)
  The New Economic Policy (NEP) of Malaysia aims to reduce the incidence of poverity through rapid economic and social development which allows for fuller integration of the lower income groups is the nation's expanding ...
 • ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย, 1988)
  กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมและทางการค้า ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้รับ โครงการร่วมมือที่สำคัญของเอกชนไทย ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากอาเซียนทางด้านการค้า ปัญหาและอุปสรรคในการร่วมมือระหว่างสม ...
 • Unknown author (, 1988)
  ปี 2530 ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งเปรียบได้ดั่งเสาเอกแห่งกลไกเศรษฐกิจประเทศ ตกอยู่ท่ามกลางความผันผวน แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศจะดีขึ้นมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 ซึ่งดีกว่าเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการขยายตัวประมาณร้อย 2.8 ...
 • รุ่งอรุณ สุริยามณี (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1988)
  อมตะวาจาที่แฝงไว้ด้วยความจริงประโยคหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้คนเราบังเกิดความรู้สึกนึกคิดไปในทางสลดหดหู่ รวมทั้งบังเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นอันน่าปลาบปลื้มปิติยินดียิ่งพร้อมๆ กันนั้นคงไม่พ้นคำกล่าวที่ว่า "สงครามเป็นทั้งผู้ทำ ...
 • พิสิฎฐ ภัคเกษม. (กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐกิจและสังคม., 1988)
  A part from the infrastructure development, it is of utmost importance in newly liberalized market econimies that trade and investment promotion policies and regulations be consistent, and facilitate complementary development ...
 • รุ่งอรุณ สุริยามณี (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1988)
  บ้านร่มเกล้าที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทย-ลาวไม่ได้กว้างขวางมากมายอะไรนัก จากแนวแม่น้ำ 2 สายที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือคนละเส้นปล่อยเนื้อที่ว่างตรงกลางที่ทำให้ต้องรบราฆ่าฟันกันเพียงราวๆ 80 ตารางกิโลเมตร วัดตามคุณค่าทางเศรษฐกิจ ...
 • Chaiwoot Chaipan (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)
  Despite the first oil shock in 1974 and the subsequent recession in industrailized countries (ICs), the 1970s were a period of high economic prosperity for the developing ASEAN countries.These resource-rich countries have ...
 • สราวุธ คงสิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988-04)
 • Unknown author (บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 1989)
  "Euromoney" นิตยสารด้านการเงินและการธนาคารชั้นนำของอังกฤษ และ ของโลก ซึ่งถูหอกถูกใจกับ Bankstate เชื้อสายอเมริกา อันเป็นหน่วยบริการด้านวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารที่ทันสมัยยอดเยี่ยมของ Bankers Trust แห่งสหรัฐฯ จับมือกันอีกปีหน ...
 • ธรรมสาร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 1989)
  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด

Search Wisdom Repository


Browse

Language