กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรม แบบไม่มีหน้าร้าน ทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

Citation
ธนาภรณ์ ดาววิจิตร (2024). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรม แบบไม่มีหน้าร้าน ทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6725.
View online Resources