ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกง : ภูมิหลัง สภาพการทำงาน และแนวทางในการจัดทำ "โครงการแรงงานคืนถิ่น"

Citation
กัณณิกา อังศุธนสมบัติ (1999). ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกง : ภูมิหลัง สภาพการทำงาน และแนวทางในการจัดทำ "โครงการแรงงานคืนถิ่น". Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/685.
View online Resources
Collections