การวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะภาคกลาง

Citation
กัลชิญา เพชรล้ำ (2003). การวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะภาคกลาง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/702.
View online Resources
Collections