ความพร้อมในการนำอีเลิร์นนิ่งมาใช้สำหรับการฝึกอบรม : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจจีเอฟซีเอ

Citation
โชติพงษ์ โชตินุชิต (2003). ความพร้อมในการนำอีเลิร์นนิ่งมาใช้สำหรับการฝึกอบรม : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจจีเอฟซีเอ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/704.
View online Resources
Collections