การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน : การนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

Citation
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ (2000). การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน : การนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/714.
View online Resources
Collections