การประเมินผลโครงการตามมาตรการจ้างงานในชนบทที่ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในปี 1999

Citation
ปรางทิพย์ ปรีชาวุฒิพงศ์ (2000). การประเมินผลโครงการตามมาตรการจ้างงานในชนบทที่ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในปี 1999. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/715.
View online Resources