คลังข้อมูล คลังปัญญา

เรียกดู APSC: Documents ตามวันที่เผยแพร่

เรียกดู APSC: Documents ตามวันที่เผยแพร่

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 1 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)
    บทความได้พูดถึง ภาพรวม เป้าหมาย สถานะล่าสุด และบทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีต่ออาเชียน
  • กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)
    เนื้อหาได้เสนอถึงกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

ค้นหาใน คลังปัญญา


เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Language