APSC: Articles

 

Recent Submissions

 • Unknown author (มติชน, 2020-05-30)
  ทีมเฉพาะกิจตอบสนองสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ของฟิลิปปินส์ได้เสนอให้ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ ที่บังคับใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ...
 • Unknown author (มติชน, 2020-05-30)
  รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้แก่ทุกครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาวสิงคโปร์อยู่อย่างน้อย 1 คน
 • Unknown author (มติชน, 2020-05-09)
  โฆษกพรรคประชาชนกัมพูชา (ซีพีพี) ของสมเด็จฯฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กล่าวให้ความเห็นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ว่า การพบปะพูดคุยกันระหว่างสมเด็จฯฮุน เซน กับนายเขม โสกา อดีตหัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชา (ซีเอ็นอาร์พี) พรรคฝ่ายค้านที่ถูก ...
 • รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-28)
  เรื่อง"ล็อกดาวน์"และ"ปลดล็อกดาวน์"นี้เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปอยากรู้ แต่คำอธิบายที่ได้มาจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนั้น นอกจากจะได้มาอย่างยากลำบากแล้วยังเข้าใจยากอีกต่างหาก ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้น ...
 • รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-21)
  โควิด-19 นั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่คนต่างหากที่ใช้ไวรัสเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แต่อย่างไรเสีย เรื่องของการเมืองก็เข้ามายุ่งกับโควิด-19 คงพอจำได้ว่า ในช่วงแรกๆที่มีการระบาดของไวรัสนั้น ดูเหมือนว่าการเมืองฝ่ายที่ม ...
 • Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-04-16)
  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่มีประเทศไหนสู้ได้ตามลำพัง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ ข้อเสนอ 5 แนวทาง 1.อาเซียนต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนแก้ไขแบบองค์รวมเสนอให้อาเซียน และประเทศบวกสามร่วมจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรั ...
 • Unknown author (ข่าวสด, 2020-04-16)
  เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เอเอฟพีรายงานว่า เวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปี 2563 จัดประชุมออนไลน์ระดับผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการรับมือกับโรคโควิด-19 จะกระตุ้นให้ผู้นำชาติอาเซียนตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ...
 • ณัฐภาณุ นพคุณ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-17)
  หลายคนคงติดตามข้อมูลและข้อแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติด้านสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และจากแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิ ...
 • รณรงค์ นพคุณ. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  บทความนี้ผู้เขียนพยายามจะนำสาระสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุด โดยผู้เขียนกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรจะถูกเรียกว่า เป็น medium-sized country คืออยู่ในระดับกลางๆทั้งในแง่พื้นที่ ประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามขนาดพื้นที่ ...
 • สีดา สอนศรี. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 1994)
  รัฐธรรมนูญฉบับแรกของฟิลิปปินส์ คือ ฉบับปีค.ศ.1935 18 มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสหรัฐฯและฟิลิปปินส์เป็นผู้ร่าง ทั้งที่สหรัฐหวังที่จะให้ประชาชนฟิลิปปินส์มีรูปแบบการปกครองที่เป็ตประชาธิปไตยตามระบบประธานาธิบดีซึ่งกำ ...
 • โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  บทความนี้เป็นการแปลสรุปความจากเอกสารของ LDAP เรื่อง Synopsis of Finding Second Rapid Field Appraisal of Decentralization ; The Local Perspective ซึ่งทางโครงการได้รับมอบจาก Mr.Kennett H.Ellison ที่ปรึกษาประจำโครงการฯ ...
 • ชุลีพร เดชขำ. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเขียนและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น คือเป็นการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการให้ได้มาซึ่ง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่ประเทศนี้ใช ...
 • ศุภการ สิริไพศาล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2007)
  ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยระบบทุนนิยม มาตั้งแต่ยุคอาณษนิคมในสมัยสเปนจนกระทั่งได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1946 ปัจจัยจากภายนอกถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแ ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกัน ...
 • สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ผู้แนะนำหนังสือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1995)
  หนังสือเรื่องทางรถไฟสายไทย-พม่า เล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายนี้ ละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยอาศัยหลักฐานทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษที่อดีตเชลยศึกของญี่ปุ่นบันทึกเอาไว้ และที่สำคัญคือหลักฐา ...
 • พิศาล มุกดารัศมี. (1995)
  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหคุผลกลใดก็ตามของข้ออ้างผลสำเร็จให้รัฐบาลทหารพม่าหรือสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) ทั้งของประชาคมอาเซียนว่าด้วยนโยบาย "Constructive Engagement"ไปจนถึงของประชาคมโลกในการแซงชั่นโดดเดี่ยวประเทศพม่ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น ...
 • สมพัฒน์ ศรีเมฆารัตน์. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  ปัญหาอันเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ตกอยู่ในการตัดสินของภาครัฐบาลโดยฝ่ายเดียวมายาวนาน ได้แสดงตัวให้เห็นเด่นชัดในยุคสมัยปัจจุบัน ในรูปความขัดแย้งระหว่างรับกับประชาชน หรือชุมชนกับชุมชน ในการแย่งชิงทรัพยากรซึ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...

View more

Search Wisdom Repository


Discover

Browse

My Account

Language