Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น; สมภูมิ แสวงกุล (วารสารนักบริหาร. 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 3-11, 2012)
 • ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว; มนตรี ศรีวงษ์ (2008)
  คลังความรู้ที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สะสม ทั้งจากรอบรั้วธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทางด้านกิจการภูมิภาคตะวันออกกลาง ก่อนกลับมาเป็นนักวิชาการ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ นักการเมือง จนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ ...
 • Unknown author (บริษัทลีดเดอร์ไทม์ คอร์ปอเรชั่น, 2006)
  ณ วันนี้ ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่า สังคมไทยชื่นชมความเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่มากกว่าคนรุ่นเก่า ไม่ว่า ผู้นำนั้นจะอยู่สังกัดองค์กรใด ค่านิยมบนความเชื่อถือคนรุ่นใหม่ ณ วันนี้..บอกได้เลยว่า ได้งอกเงย และเบ่งบานไปตามกาลเวลาของการเ ...
 • กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2006)
  ความสัมพันธ์อาเซียน - พม่า กำลังหน้าสิ่วหน้าขวาน หลังจากที่ปล่อยให้มันเรื้อรังเป็นเวลา เกือบ7ปี พม่ายังไม่แสดงความพร้อมในการตอบสนองข้อเรียกร้องของอาเซียน ในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดปล่อย นางออง ซาน ซูจี ...
 • กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2002)
  กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข ...
 • ทรงฤทธิ์ โพนเงิน (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป., 2002)
  สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มอาเซียนได้สะท้อนภาพของความเป็นกลุ่มที่ไร้ยุทธศาสตร์เป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวาระที่มีอายุครบ 36 ปี ด้วยการยอมรับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐูชูขึ้นมาเป็นป ...
 • สุดา มั่งมีดี (เนชั่นสุดสัปดาห์. 11,531 (5 ส.ค.45) 84-86, 2002)
  สหรัฐให้ความสนใจในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียอาคเนย์ เพราะรัฐบาลกรุงวอชิงตันมองว่าภูมิภาคนี้มีกลุ่มหัวรุนแรงแฝงตัวอยู่ เห็นได้จากข่าวการจับกุมตัวผู้ถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอัล-ไกดา ของนายออสมา บินลาเดน ...
 • Unknown author (บริษัทฐานเศรษฐกิจ, 2001)
  อียูเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์กับเอเชีย โดยจะลดความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและหันไปเน้นกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกแทน โดยร่างนโยบายใหม่ที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนการประชุม จีน-อียู ซัมมิตได้สร้างความกังวลให้กับอาเซียนอย่างมาก ซึ่ง ...
 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2001)
  องค์การรัฐสภาอาเซียน ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยมีรัฐสภาอินโดนิเชียเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ...
 • สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน (เนชั่นสุดสัปดาห์. 9,446 (18-24 ธ.ค.43) 84-85, 2000)
  ในที่สุดการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 13 ระหว่างสหภาพยุโรป(EU) กับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซีย) ก็สามารถปิดฉากลงได้ ท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่าย โดยสองฝ่ายพบกันครึ่งทางในประเด็ฯสิทธิมนุษยชนในพม่า ซึ่งเป็นปัญห ...
 • Unknown author (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2000)
  การประชุมระดับรัฐมนตรี ระหว่างสมาคประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรืออียูที่กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศเจ้าภาพ ซึ่งคาดหวังว่า ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภ ...
 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 1996)
  รัฐสภาไทยในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กการัฐสภาระหว่างประเทศ 3 องค์การ คือ สหภาพรัฐสภา ( Inter- Pariamentary Union (IPU)) สหภาพสมาชิกรัฐสภา เอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Parliamentarians' Union (APPU)) และองค์การั ...
 • อัครเมศวร์ ทองนวล (รัฐสภาสาร. 39,9 (ก.ย.34) 53-73, 1991)
  ในสมัยโบราณ เมื่อมีภยันตรายมาใกล้ตัว มนุษย์จะต่อสู้กับศัตรูโดยลำพัง แต่เมื่อสังคมเจริญขึ้น มนุษย์ก็รุ้จักรวมกำลังกับเพื่อนต่อสู้กับศัตรู เนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าถ้าตนและเพื่อนบ้านมารวมกำลังกันจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ...
 • พิเชษฐ์ กิติสิน (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)
  องค์การรัฐสภาอาเซียน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN Inter-Parliamentary Organization หรือเรียกกันทั่วไปว่า "AIPO" ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย มาเลเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 2006)
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกย่อว่า สปป.ลาว สปป.ลาวมีพื้นที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีนครเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวง สปป.ลาวแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ แขวง และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ ...
 • พรสวรรค์ สุวรรณธาดา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย, 2005)
  บทความนี้เสนอข้อมูล ด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาว ระหว่างปีค.ศ.1979-1985 (พ.ศ.2522-2528) ผ่านการศึกษาจากงานกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่สาธารณรัฐประชา ...
 • วันเพ็ญ วอกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • กราบ๊อฟสกี้, ฟอลเกอร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2001)
  ประเทสลาวและกัมพูชาเคยประสบชะตากรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ ตกในสภาพเป็นรัฐกันชน ที่ถูกกดดันอยู่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีอำนาจเหนือกว่า คือ ประเทสไทย และเวียดนาม ดังนั้นความหวั่นวิตกที่ว่าประเทสชาติจะสูญหายได้แผ่ขยายไปสู่ ...
 • สุวิทย์ ธีรศาสวัต (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  ความแตกแยกและความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่มผู้นำของลาว ช่วงหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชทำให้ลาวแตกเป็นสามก๊ก ก๊กหลวงพระบางโดยการนำของเจ้ากิ่งกิศราช ได้แยกตัวออกไปจากเวียงจันทน์ในค.ศ.1699 และต่อมาในค.ศ.1713 ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1999)
  ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยอยู่ลอยๆหากแต่ได้ถูกนำมาใช้ในยุคสมัย และส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อจะผนวกจินตนาการร่วมกันของชุมชนที่เรียกว่าชาติ ไม่ว่าเป็น ชาติลาว ชาติไทย ชาติฝรั่งเศส ชาติอเมริกัน หรือชาติอื่นๆ รัฐใช้ประวัติศาสตร์หรือความ ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language